Upplev Roslagen
  • Sång till välfärden,Norrtälje

    vensk välfärd rymmer allt från gemenskap och framtidstro till ensamhet och besvikelser. Detta och mycket mer f...

    Läs mer här

  • Bugg fortsättningskurs, Skebopuben

    Dags för buggkurs i Smedjan. 7 mars börjar en fortsättningskurs 5ggr för 600 kr + medlemskap i Skebobruks ...

    Läs mer här

Sportlovet närmar sig!

I Roslagen finns mycket att göra under Sportlovet, allt från turridning, skridskor till teater och LAN-kvällar.

Upplev Roslagen kommer uppdateras löpande så håll sidan och våra sociala medier under uppsikt!

Kvisthamrabacken, Norrtälje

Kokslov som blev sportlov

Dagens Sportlov kan enligt Mats Sjöberg, universitetslektor vid Linköpings universitet, dateras till 1925 då föreningen Skolungdomens allmänna fjällfärd bildades. En förening som organiserade fjällresor.Vad de inte visste då var att dessa resor skulle leda till införandet av sportlovet.

– Men det var väldigt begränsat och endast för läroverkets ungdomar, säger Mats Sjöberg.

Enligt Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, växte tanken att införa lovveckan fram först under 40-talet då behovet att minska skolornas bränsleförbrukning ledde till att barnen i storstäderna fick en vecka ledigt.

– Då kallades det för kokslov och inte sportlov, säger han.

Koks var det bränsle som användes för att värma upp skolorna. Lovet blev ett kontinuerligt inslag först på 50-talet då man gav barnen en vecka ledigt för att reducera risken för sjukdomsspridning. Eftersom smittrisken i de små skolorna på landet ansågs liten fick de lov först i slutet av årtiondet.

– Benämningen sportlov växte fram under 50- och 60-talet eftersom tanken var att barnen skulle motionera och hålla sig friska, säger Dick Harrison.

Här kommer du hitta Roslagens sportlovsaktiviteter ->

Källa: DN, http://www.dn.se/livsstil/kokslov-som-blev-sportlov/